miércoles, 17 de abril de 2013

SUMISAN-eko ikastaroak / Cursillos de SUMISAN


SUMISAN-ek bai gu, bai gure laguntzailei existitzen diren laguntza teknikoei buruzko informazioa jasotzea eskeintzen digu. Eguna eta ordua persona zenbakia finkatzea eskatzen digu (6-8 gurpildun aulki gehienez Joan daitezke). Ordutegia: goizeko 10etatik 12:30tara izango beharko luke. Kurtsoa dohain da, beraz anima zaitezte parte hartzera. Ahalik eta lasterren zuen erantzunaren zain geratzen gara taldeak osa ditzagun!!!

Ahalik eta lasterren baiezko edo ezezko erantzuna jasotzea gustatuko litzaiguke.


SUMISAN ofrece la posibilidad de formarnos y formar a nuestros cuidadores entorno al uso de las ayudas técnicas existentes. Nos solicitan que fijemos día y número de asistentes (6 a 8 sillas de ruedas máximo). Tendría que ser de 10 a 12:30 de la mañana. El coste es gratuito así que animaros a participar. Nos quedamos a la espera de vuestras respuestas para formar un posible grupo lo más pronto posible!!!

Solicitamos respuesta positiva o bien negativa en la mayor brevedad.

gielmar@hotmail.com


Asanblada / Asamblea 2013

Duela hilabete bat inguru izan genuen asanbladan hasteko aurreko urtean baino zenbait bazkide gehiago etorri ziren! 2012ko zenbait datu eta 2013ko aktibitate berri, aukera elkartearentzat eta 2013ko gastuak komentatu genituen. Denak ados egon dira guztiarekin! Hoberena da 4 BOKAL gehiago ditugula!!!
GIELMAR aurrera doan bezala, GORA GIELMAR!


En la asamblea que tuvimos hace sobre un mes para empezar este año han venido bastante más socios! Comentamos varios datos de 2012 y nuevas actividades, opciones y gastos de 2013. Todos han estado de acuerdo con todo! Lo mejor es que tenemos 4 VOCALES MÁS!!! De la forma que GIELMAR va adelante, GORA GIELMAR!

sábado, 6 de abril de 2013

EuskoTren

Kaixo lagunak!!

GIELMAR-en filosofiaren ildotik jarraituz eta oztopo arkitektonikoak baztertzearen alde, duela gutxi EuskoTren-i erreklamazio bat egin zaio bi kasu adibideekin azalduz: alde batetik, topoetan dauden zenbait arazo konpontzeko, hots, arrapala edo aldapa elektrikoarenak, eta bestalde eskatuz, posible den neurrian, elbarritasun fisikoa, mugikortasun murriztua edota zentzumenezko arazoak dituzten pertsonei laguntzeko gai diren enplegatu kualifikatuak egon daitezela.

EuskoTren-en Intxaurrondoko geltoki BERRIAN ez dago ondo egokitua hiri erdirantz doan nasako arrapala elektronikoa. Arrapala ateratzerakoan espaloiarekin topo egiten du, eta horrela aulki elektrikoak nola sartuko dira? Eta hau, geltoki berri-berria izan arren!!!

Beste erreklamazioa lekuetara iristeko egunero izaten ditugun zailtasunei buruzkoa da. Adibidez:
  • Zentzumenekin zerikusia dutenak, hots, ikusmenezkoak (brailerik edo autodeskribapenik ezagatik) edota entzumenezkoak (funtzio guztiak pantailetan egoteagatik).
  • Fisikoak: Tren zaharretan, alde batetik, askotan trenaren eta nasaren altuerak ez datoz bat, edo bien arteko tartea zabalegia izaten da. Plataforma berriek berriz batzuetan ez dute ondo funtzionatzen. Bestalde, geltokira iristean, tornuak, nahiz eta batzuk egokituak (zabalagoak) izan, jarraitzen dute gaizki eginak egoten tiketa ezin delako hartu jasotzerakoan.
Ea pixkanaka hobetzen diren gauzak
dena egokitzea lortu arte !!!
_______________________________________

Hola amigos!!

Siguiendo con la filosofía de GIELMAR de mejoras en todo lo referente a las barreras arquitectónicas, recientemente se ha hecho una reclamación a EuskoTren exponiendo dos casos con ejemplos para hacer una serie de mejoras en los topos referentes a la rampa eléctrica y también solicitando en la medida de lo posible que haya personal cualificado para ayudar a las personas con discapacidad física o   movilidad reducida y discapacidad sensorial.

En la NUEVA estación de EuskoTren en Intxaurrondo no está bien adaptada la rampa eléctrica en dirección al Centro. Al salir la rampa se choca con la acera y siendo una parada nueva!!! ¿Así cómo van a entrar los que van en silla eléctrica?

La otra reclamación es sobre las dificultades que nos encontramos día a día al encontrarnos frente a diversos problemas de accesibilidad. Ejemplos:
  • Barreras sensoriales: visuales (falta de sistemas braile y autodescripción) y auditivas (funcionalidad total de las pantallas)
  • Físicas: en los viejos trenes la altura de tren no cincide con la del andén o hay demasiada distancia entre ellos, en los trenes nuevos el mal funcionamiento de las NUEVAS plataformas y a la hora de acceder a la estación los TORNOS, a pesar de la existencia de uno de ellos adaptado (más ancho) sigue estando inadaptado el acceso al tiquet en el momento de recogerlo.
Todo a ver si va mejorando
y lo conseguimos tener ADAPTADO !!!