sábado, 6 de abril de 2013

EuskoTren

Kaixo lagunak!!

GIELMAR-en filosofiaren ildotik jarraituz eta oztopo arkitektonikoak baztertzearen alde, duela gutxi EuskoTren-i erreklamazio bat egin zaio bi kasu adibideekin azalduz: alde batetik, topoetan dauden zenbait arazo konpontzeko, hots, arrapala edo aldapa elektrikoarenak, eta bestalde eskatuz, posible den neurrian, elbarritasun fisikoa, mugikortasun murriztua edota zentzumenezko arazoak dituzten pertsonei laguntzeko gai diren enplegatu kualifikatuak egon daitezela.

EuskoTren-en Intxaurrondoko geltoki BERRIAN ez dago ondo egokitua hiri erdirantz doan nasako arrapala elektronikoa. Arrapala ateratzerakoan espaloiarekin topo egiten du, eta horrela aulki elektrikoak nola sartuko dira? Eta hau, geltoki berri-berria izan arren!!!

Beste erreklamazioa lekuetara iristeko egunero izaten ditugun zailtasunei buruzkoa da. Adibidez:
  • Zentzumenekin zerikusia dutenak, hots, ikusmenezkoak (brailerik edo autodeskribapenik ezagatik) edota entzumenezkoak (funtzio guztiak pantailetan egoteagatik).
  • Fisikoak: Tren zaharretan, alde batetik, askotan trenaren eta nasaren altuerak ez datoz bat, edo bien arteko tartea zabalegia izaten da. Plataforma berriek berriz batzuetan ez dute ondo funtzionatzen. Bestalde, geltokira iristean, tornuak, nahiz eta batzuk egokituak (zabalagoak) izan, jarraitzen dute gaizki eginak egoten tiketa ezin delako hartu jasotzerakoan.
Ea pixkanaka hobetzen diren gauzak
dena egokitzea lortu arte !!!
_______________________________________

Hola amigos!!

Siguiendo con la filosofía de GIELMAR de mejoras en todo lo referente a las barreras arquitectónicas, recientemente se ha hecho una reclamación a EuskoTren exponiendo dos casos con ejemplos para hacer una serie de mejoras en los topos referentes a la rampa eléctrica y también solicitando en la medida de lo posible que haya personal cualificado para ayudar a las personas con discapacidad física o   movilidad reducida y discapacidad sensorial.

En la NUEVA estación de EuskoTren en Intxaurrondo no está bien adaptada la rampa eléctrica en dirección al Centro. Al salir la rampa se choca con la acera y siendo una parada nueva!!! ¿Así cómo van a entrar los que van en silla eléctrica?

La otra reclamación es sobre las dificultades que nos encontramos día a día al encontrarnos frente a diversos problemas de accesibilidad. Ejemplos:
  • Barreras sensoriales: visuales (falta de sistemas braile y autodescripción) y auditivas (funcionalidad total de las pantallas)
  • Físicas: en los viejos trenes la altura de tren no cincide con la del andén o hay demasiada distancia entre ellos, en los trenes nuevos el mal funcionamiento de las NUEVAS plataformas y a la hora de acceder a la estación los TORNOS, a pesar de la existencia de uno de ellos adaptado (más ancho) sigue estando inadaptado el acceso al tiquet en el momento de recogerlo.
Todo a ver si va mejorando
y lo conseguimos tener ADAPTADO !!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario