miércoles, 8 de mayo de 2013

Elbarritasunari buruzko txostena


ELBARRITASUNA EUSKAL HERRIAN
EITBn 2013ko otsailaren 21ean EDEKA koordinatzaileak elbarritasunari buruzko “liburu Txuria” izeneko txostena aurkeztu zuela aipatu zuten Euskal Herrian, enplegu eta iriste erraztasunaren arloetan oportunitate berdintasuna lor dadin.
GIELMAR elkartea pertsona elbarrien beharrak konpontzen laguntzeko prest dago gizarteko edozein arlotan integra dadin.
GIELMAR oztopoak hausten!!!


DISCAPACIDAD EN EUSKADI
En EITB el 21 de febrero de 2013 comentaron que la coordinadora EDEKA presentó el libro Blanco sobre la discapacidad en Euskadi, para conseguir la igualdad y oportunidades en materia de empleo y accesibilidad.
La asociación GIELMAR está dispuesta a colaborar con las necesidades de las personas discapacitadas para integrarse en cualquier ámbito de la sociedad.
GIELMAR rompiendo barreras!!!


No hay comentarios:

Publicar un comentario