viernes, 13 de diciembre de 2013

Lurradebus

Aurrerantzean Lurraldebuseko ibilbide luzeko autobusek beti izango dute prest gurpildun aulkian doazenentzako leku bat

2013-12-04 (azken aldaketa 2013-12-11 09:18)
Mugikortasuna eta Bide Azpiegiturak
Autobus mota hauetan orain arte aurrez deitu behar izaten zen leku hori egokitzeko, baina aurrerantzean beti egongo da gertu
Gipuzkoako Foru Aldundiak lanean jarraitzen du autobus zerbitzua hobetzeko eta herritarren beharretara egokitzeko. Lurraldebuseko autobus guztiak egokituta daude gurpildun aulkian doazenentzat edo mugikortasun arazoak dituztenentzat, baina ibilbide luzeko autobusen kasuan (plataforma altuko autobusak) ez zuten berez gune bat beti prest, eta ondorioz, mugikortasun arazoak dituzten herritarrek bidaia egin bezperan deitu behar zuten eta autobusa egokitu egiten zen gurpildun aulkian doan pertsonarentzat, lau eserleku arrunt kenduta. Aurrerantzean, ordea, Pesa eta La Guipuzcoanako autobus horiek (ibilbide luzeak egiten dituztenak) beti eramango dute prest mugikortasun urria duen pertsonarentzat gune bat gutxienez. Era horretan, pertsona horiek ez dute arazorik izango programatu gabeko bidaiak egin ahal izateko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak, hala ere, eskatu nahi die autobus mota hauetan bidaiak egiten dituzten eta mugikortasun mugatua duten pertsonei, bidaia aurreikusita duenean, zerbitzu horietara deitzen jarrai dezatela. Hartara, jada aurreikusita dagoen bidaiari horrentzat prest dagoen lekua gordetzeaz gain, beste leku bat prestatuko dute (beste lau eserleku arrunt kenduta), mugikortasun urria duen beste erabiltzaile bat iristen baldin bada, lekurik gabe gera ez dadin.
Azpimarratzekoa da aipatutako autobus horiek orain arte 71 eserleku arrunt izan dituztela; aurrerantzean 67 izango dituzte, eta bi gurpildun aulkirentzat lekua gordetzerakoan 63 eserleku arrunt. 
Aldaketa honekin Gipuzkoako Foru Aldundiak mugikortasun arazoak dituzten kolektibo batzuek egindako eskaerak aintzat hartu ditu eta espero du honek haien eguneroko mugikortasunean oztopoak gutxitzea.

En adelante, los autobuses de largo recorrido de Lurraldebus dispondrán siempre de un espacio para las personas en silla de ruedas

2013-12-04 (última actualización 2013-12-11 09:18)
Movilidad e Infraestructuras Viarias
Hasta ahora había que llamar con antelación para que la empresa habilitara el espacio correspondiente, y en adelante siempre estará listo
La Diputación Foral de Gipuzkoa sigue trabajando para mejorar el servicio de autobús y adaptarlo a las necesidades de la ciudadanía.Todos los autobuses de Lurraldebus están adaptados para los usuarios en silla de ruedas o con problemas de movilidad, pero, en el caso de los autobuses de largo recorrido (autobuses de plataforma alta) no contaban siempre con un espacio dispuesto para ello; por lo tanto, los usuarios y las usuarias con problemas de movilidad debían llamar la víspera del viaje y el autobús se adaptaba para la persona que viajaba en silla de ruedas, quitando cuatro asientos normales.Sin embargo, en adelante, los autobuses de Pesa y La Guipuzcoana que realizan largos recorridos siempre dispondrán de un espacio para las personas con movilidad reducida.De ese modo estas personas no tendrán problemas para poder realizar viajes sin programar.
No obstante, la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere pedir a las personas con movilidad reducida que utilicen estos autobuses, y que tengan previsto realizar un viaje, que sigan llamando a esos servicios.  Así, además de reservar plaza para esa persona ya prevista, se acondicionará otra plaza (retirando otros cuatro asientos normales) para que, en caso de que llegue otro usuario o usuaria con movilidad reducida, no se quede sin plaza.
Esos autobuses disponían hasta la fecha de 71 plazas, en adelante contarán con 67 plazas, y cuando se reserve plaza para dos sillas de ruedas contará con 63 asientos normales. 
Con este cambio la Diputación Foral de Gipuzkoa ha tomado en cuenta las solicitudes realizadas por colectivos de personas con problemas de movilidad, y espera eliminar trabas en la movilidad diaria de estas personas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario